Home


Trang Nhà Hội Viên

VNPS Bylaws

Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn (Vietnamese Photographic Society - VNPS) đã được chứng nhận từ IRS là một hội 501(c)3 vào tháng 3 năm 2014.    
Bylaws của VNPS đã được kèm trong trang web này.

Thư Ngỏ

Đây là trang nhà của Hội Viên VNPS, do các hội viên điều hành, Chúng tôi sẽ có dự án làm lại website của Hội cũng như trang nhà Hội Viên.

Năm nay, chương trình của Hội Viên được đổi mới theo ý kiến của một số anh chị trong cuộc họp hội đồng vào tháng 12 năm 2014, chúng tôi sẽ update chương trình sinh hoạt trên website từng tháng một để quý anh chị dễ dàng theo dõi, tất cả workshop cho Hội Viên sẽ vào những ngày chủ nhật tại Willston Center cùng giờ với các lớp khác của học viên.

Lịch trình sinh hoạt Hội Viên cho NK 2015 sẽ bắt đầu và chấm dứt cùng một thời khoá biểu với các lớp học viên, là Hội Viên quý anh chị có thể tham gia bất cứ workshop nào trong lịch trình tuy nhiên muốn tham dự với tính cách lâu dài, xin ghi danh với GV Văn Thành Phú vanthphu@gmail.com để chúng tôi tiện việc tổ chức và sắp xếp.

Ngoài ra, Hội Viên cũng có thể theo học bất cứ session nào của các lớp 1, 2, 3 và cũng xin chú ý những ưu tiên này chỉ dành cho Hội Viên của VNPS là những anh chị đã nộp đơn xin gia nhập và đóng lệ phí hợp lệ theo quy tắc của VNPS
.

Tất cả các tin tức, thông cáo, v.v. của hội viên sẽ được đăng tại đây. Mọi thắc mắc xin liên lạc van.ho@vnps.net.


Recent Announcements

  • August 2015 - Program Schedule
    Posted Jul 15, 2015, 7:48 PM by Van Le Ho
  • July 2015 - Program Schedule
    Posted Jun 26, 2015, 7:09 PM by Van Le Ho
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »
Subpages (1): Bylaws